Actievoorwaarden Grand Sud
‘VrijmiBEAU 2020’

Winactie 14 mei t/m 14 juli 2020

 De actie wordt georganiseerd door Les Grands Chais de France
(merkeigenaar Grand Sud, hierna ‘LGCF’).

Les Grands Chais de France 1, Rue de la Division Leclerc 67290 PETERSBACH FRANKRIJK

ARTIKEL 1. VRIJMIBEAU PROMOTIE
 1. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de hierna genoemde actievoorwaarden. LGCF is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal zo snel mogelijk op de actiepagina van Grand Sud een melding worden gemaakt dat de herziene versie van de voorwaarden opvraagbaar
 2. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt LGCF in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
 3. De consumentenactie loopt van 14 mei t/m 14 juli 2020. We maken binnen een week de winnaars bekend.
 4. LGCF is te allen tijde gerechtigd de actie te annuleren, te veranderen of eerder te beëindigen. Tevens is het recht voorbehouden om de gehele actie, voor of tijdens de actie, terug te roepen bij mistanden en wangedrag van de winnaar en zijn/ haar gezelschap.
 5. Deelnemers worden ingelicht via Facebook en/of persoonlijk bericht via email.
 6. LGCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of
 7. LGCF is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode.
 8. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan Grand Sud – ACTIE VrijmiBEAU 2020 Nederland, 1 Rue de la Division Leclerc 67290 Petersbach,
 9. LGCF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

 

ARTIKEL 2. DEELNEMERS
 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. De winnaar moeten middels een ID aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
 2. De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland, exclusief de
 3. Medewerkers van LGCF, Curiosity Amsterdam, Pitch PR, IMLounge en hun (Facebook-)vrienden en familieleden zijn van deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de
 4. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de actie beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van reden uit de actie worden
 5. Deelnemers van deze actie maken kans op één van de acht verzorgde VrijmiBEAU’s. Verzorgd door LGCF.
 6. Deelname geschiedt uitsluitend door het reageren aan de hand van de aanwijzingen aangegeven in de instructies bij de winactie in de Grand Sud posts en advertenties van de desbetreffende Facebook pagina en de actiepagina (grandsud.nl). De winnaars worden gepubliceerd op Facebook en op de actiepagina (grandsud.nl).
 7. De tags en eventuele reacties/berichten moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen. LGCF behoudt zich het recht voor om betwistbare reacties direct te verwijderen zonder te informeren en de deelnemer te
 8. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer u uw gegevens tijdig deelt om de borrel te kunnen laten plaatsvinden. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 9. Met deelname wordt automatisch toestemming verleend de gedeelde foto te verwerken in de lopende advertentie.
ARTIKEL 3. WINNAARS
 1. De 8 foto’s met de meeste stemmen op de actiepagina (nieuwe link) worden uitgeroepen als winnaars. De prijs wordt aan deze personen toebedeeld als zij aan de actievoorwaarden voldoen. Wanneer de winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen, zal degene met de hierna meeste stemmen winnen en zo verder.
 2. LGCF neemt via het opgegeven account via een persoonlijk bericht of via e-mail contact op. Mocht er na 12 uur geen contact kunnen worden verkregen met de winnaar, dan vervalt de prijs voor die winnaar automatisch en gaat de prijs naar een nieuw gekozen winnaar. U dient dus vrijwel direct te
 3. LGCF is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs geen bericht zou
 4. De winnaar ontvangt de VrijmiBEAU uitsluitend tot 3 maanden na bekendmaking.
 5. Alle eventueel ingestuurde berichten en foto’s worden eigendom van LGCF en kunnen op onze Facebookpagina worden geplaatst. Wilt u niet dat uw foto of bericht openbaar geplaatst wordt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan deze actie.
 6. Over de actie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
ARTIKEL 4. DE PRIJS
 1. Bij weigering van de prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, vervalt deze en blijft de prijs eigendom van LGCF, zonder dat LGCF daardoor schadeplichtig wordt naar de deelnemer.
 2. De planning en levering van de VrijmiBEAU valt onder de verantwoordelijkheid van LGCF.
 3. De prijs betreft een ‘borrel’ (vrijdagmiddag borrel) welke bestaat uit een catering van hapjes voor maximaal 12 personen en enkele promotiematerialen van Grand Sud.
 4. De prijs kan als totaalpakket geleverd worden voor 12 personen of als 12 losse pakketten, waarbij de VrijmiBeau box naar iedere winnaar individueel verstuurd wordt.
 5. Het is niet toegestaan om zonder overleg voor de borrel een locatie elders te arrangeren. De borrel vindt plaats in een eigen huis(kamer) met gebruik van het digitale platform Zoom of op een bedrijfslocatie waar de maatregelen van het RIVM tegen verspreiding van Covid-19 in acht worden genomen.
 6. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. Het overdragen van de prijs is alleen in overleg met de organisatie
 7. Bij onvoorziene omstandigheden vanuit LGCF, is LGCF gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden.