Actievoorwaarden Grand Sud
‘Grand Borrel 2022’

Winactie 21 maart t/m 16 juni 2022

De actie wordt georganiseerd door Les Grands Chais de France
(merkeigenaar JP. Chenet Ice, hierna ‘LGCF’).

Les Grands Chais de France 1, Rue de la Division Leclerc 67290 PETERSBACH FRANKRIJK

 

ARTIKEL 1. GRAND FINALE/ DROOM WEEKEND
 1. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de hierna genoemde actievoorwaarden. LGCF is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal zo snel mogelijk op de actiepagina/ danwel op Facebook van JP. Chenet een melding worden gemaakt dat de herziene versie van de voorwaarden opvraagbaar zijn.
 2. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt LGCF in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. De consumentenactie loopt van 21 maart tot en met 16 juni 2022.
 4. LGCF is te allen tijde gerechtigd de actie te annuleren, te veranderen of eerder te beëindigen. Tevens is het recht voorbehouden om de gehele actie, voor of tijdens de actie, terug te roepen bij mistanden en wangedrag van de deelnemers, winnaars en zijn/ haar gezelschap.
 5. LGCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of indirect.
 6. LGCF is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode. 
 7. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan Grand Sud – ACTIE Grand Borrel 2022 campaign Nederland, attn: Marketing Department / Zone FD_EH / Les Pays-Bas, 1 Rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France  
 8. LGCF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

 

ARTIKEL 2. DEELNEMERS
 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. De winnaar moeten middels een ID aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
 2. De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland.
 3. Medewerkers van LGCF, Curiosity Amsterdam, MoeskopsVroom, IMLounge en hun (Facebook-)vrienden en familieleden zijn van deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 4. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de actie beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van reden uit de actie worden verwijderd.
 5. Deelnemers van deze actie maken kans op één van de honderd goedgevulde Grand Borrel boxen. Verzorgd door LGCF.
 6. Deelname geschiedt uitsluitend door het reageren aan de hand van de aanwijzingen aangegeven in de instructies bij de winactie in de Grand Sud posts en advertenties van de desbetreffende Facebookpagina/ Instagrampagina en de actiepagina (grandsud.nl/grandborrels). De winnaars ontvangen een e-mail.
 7. De tags en eventuele reacties/berichten moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen. LGCF behoudt zich het recht voor om betwistbare reacties direct te verwijderen zonder te informeren en de deelnemer te diskwalificeren.
 8. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer u uw gegevens tijdig deelt om de prijs te kunnen ontvangen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
 9. Met deelname wordt automatisch toestemming verleend de gedeelde informatie eventueel te verwerken in en volgens de sharemogelijkheid op de actie-site.
ARTIKEL 3. WINNAARS
 1. Onder alle inzendingen trekken we honderd winnaars. De prijs wordt aan deze persoon toebedeeld als hij/ zij aan de actievoorwaarden voldoet. Wanneer de winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen, zal de prijs worden toebedeeld aan een andere deelnemer en zo verder.
 2. LGCF neemt via het opgegeven account via e-mail contact op. Mocht er na 48 uur geen contact kunnen worden verkregen met de winnaar, dan vervalt de prijs voor die winnaar automatisch en gaat de prijs naar een nieuwgekozen winnaar. Dus wees er op tijd bij.
 3. LGCF is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs geen bericht zou krijgen.
 4. De winnaar ontvangt de prijs per post/ koerier. We zullen de eerste winnaars bekendmaken na 6 weken en de laatste winnaars na 16 juni 2022. Alles is onder voorbehoud van maatregelen m.b.t. Covid 19.
 5. Alle eventueel ingestuurde berichten en foto’s worden eigendom van LGCF en kunnen op onze Facebookpagina worden geplaatst. Wilt u niet dat uw informatie, foto of bericht openbaar geplaatst wordt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan deze actie.
 6. Over de actie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
ARTIKEL 4. DE PRIJS
 1. Bij weigering van de prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, vervalt deze en blijft de prijs eigendom van LGCF, zonder dat LGCF daardoor schadeplichtig wordt naar de deelnemer.
 2. De planning en levering van de Grand Borrel boxen valt onder de verantwoordelijkheid van LGCF.
 3. De prijs betreft een Grand Borrel box zoals omschreven op de actiepagina. Grand Sud zal zoveel mogelijk Grand Borrel boxen samenstellen die overeenkomen met de omschrijving op de actiepagina.
 4. De prijs vindt plaats op zo’n manier dat de maatregelen van het RIVM tegen verspreiding van Covid-19 in acht worden genomen.
 5. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. Het overdragen van de prijs is alleen in overleg met de organisatie mogelijk.
 6. Bij onvoorziene omstandigheden vanuit LGCF, is LGCF gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden.